Protestantse Kerk in Nederland
Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.
 
 
Schenkingen en legaten Schenkingen en legaten

De kerk via de notaris of via een onderhandse overeenkomst geld schenken
Tijdens uw leven kunt u er voor kiezen om de kerk voor een periode van minimaal 5 jaar met een vast bedrag per jaar te steunen.
Als u dit bij de notaris vastlegt, maar ook kan dit inmiddels kostenloos in een onderhandse overeenkomst (model Belastingdienst) kunt u iedere euro volledig aftrekken van uw inkomstenbelasting. Dit omdat de fiscus de kerk heeft aangewezen als een ANBI-instelling
(Algemeen Nut Beogende Instelling). De fiscus betaalt dus flink mee en dat is goed voor onze kerk.

De schenkingsakte kunt u bij ons opvragen

De kerk mee laten delen in uw erfenis
De kerk is het allerbeste goede doel om via een legaat of erfstelling op te nemen in uw testament, immers het werk van God moet doorgang vinden.
Niet alleen tijdens het leven, maar ook na overlijden kan de kerk financieel worden gesteund. Daarvoor is altijd een testament nodig dat door de notaris wordt opgemaakt.
Er zijn twee mogelijkheden, namelijk een legaat of een erfstelling.
Bij een legaat bepaalt u in uw testament dat een bepaald bedrag of een bepaalde zaak - bijvoorbeeld een huis - aan de kerk wordt gelegateerd.
Bij erfstelling benoemt u de kerk geheel of gedeeltelijk tot uw erfgenaam.
Bij legaten en erfstellingen aan de kerk is er een vrijstelling van erfbelasting.
Het is belangrijk om een schenking in de vorm van een legaat of erfstelling op tijd via de notaris in uw testament vast te leggen.Volgens de kerkorde is het College van Kerkrentmeesters hiervoor de bevoegde rechtspersoon; deze kunt u dan ook het beste opnemen in uw testament.
terug
 
 
 
 
Wie zijn wij
De Evangelisch-Lutherse gemeente Zeist is een kleine geloofsgemeente, die deel uitmaakt van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.. De gemeenschap wordt gekenmerkt door een sterke onderlinge verbondenheid en een grote openheid naar buiten. In de (tweewekelijkse) zondagse eredienst volgen we de Lutherse liturgie en zoeken we in Woord en Sacrament verbinding met God. Zo willen we ons laten inspireren om in pastoraat en diaconaat om te zien naar onze naasten dichtbij en ver weg.
 
Lutherkapel Zeist, Woudenbergseweg 38

KvK  De Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o. te Utrecht staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder no. 76366715 . meer
 
Verhuur
Voor het huren van de gemeentezaal en/of de kerkzaal: zie de informatie onder Organisatie / Koster, Beheer en Verhuur.
 
 
Giften /schenkingen en ANBI
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Zie voor giften / schenkingen de informatie onder Financiën.
 
 
Preken
Onder het kopje Kerkdiensten/preekarchief kunt u een aantal diensten/preken nalezen!
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.