Protestantse Kerk in Nederland
Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.
 
 
Financiële informatie Financiële informatie

Willen wij een bloeiende Lutherse Gemeente blijven de komende jaren dan zal er heel wat ondernomen moeten worden. Daar is jaarlijks veel geld voor nodig en dat komt voor een groot deel uit vrijwillige bijdragen zoals: 

Actie Kerkbalans
Jaarlijks wordt een beroep gedaan op de gemeenteleden, om hun financiële bijdrage te leveren, zodat de begroting na goedkeuring door de kerkenraad gerealiseerd kan worden. 

Collectes
In de kerkdienst zijn steeds 2 collectes. De eerste collecte is altijd voor de kerkelijke middelen, de tweede collecte is voor het onderhoudsfonds, de diaconie, het diaconale project, een instelling binnen de Lutherse Kerk of een door de synodale commissie vastgesteld doel.

Giften
Giften komen binnen voor het verjaardagfonds of als speciale  schenkingen.

Onderstaand ziet u alle bankrekeningnummers om uw giften, vrijwillige- en diaconale bijdragen over te maken.

NL52 INGB 0000 30 80 29
t.n.v. Lutherkapel ELG Zeist
Dit bankrekeningnummer is bestemd voor giften i.v.m. verjaardagen en het onderhoudsfonds.

NL50 INGB 0000 38 33 37
t.n.v. Kerkrentmeesters ELG Zeist
Dit bankrekeningnummer is bestemd voor vrijwillige bijdragen en giften. De kerkbalans valt eveneens onder vrijwillige bijdrage. 

NL79 INGB 0000 2667 06
t.n.v. Lutherse Diaconie Utrecht
Dit bankrekeningnummer is bestemd voor diaconale bijdragen. 

Alle gevers bij voorbaat hartelijk dank!

 

 

terug
 
 
 
 
Wie zijn wij
De Evangelisch-Lutherse gemeente Zeist is een kleine geloofsgemeente, die deel uitmaakt van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.. De gemeenschap wordt gekenmerkt door een sterke onderlinge verbondenheid en een grote openheid naar buiten. In de (tweewekelijkse) zondagse eredienst volgen we de Lutherse liturgie en zoeken we in Woord en Sacrament verbinding met God. Zo willen we ons laten inspireren om in pastoraat en diaconaat om te zien naar onze naasten dichtbij en ver weg.
 
Lutherkapel Zeist, Woudenbergseweg 38

KvK  De Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o. te Utrecht staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder no. 76366715 . meer
 
Verhuur
Voor het huren van de gemeentezaal en/of de kerkzaal: zie de informatie onder Organisatie / Koster, Beheer en Verhuur.
 
 
Giften /schenkingen en ANBI
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Zie voor giften / schenkingen de informatie onder Financiën.
 
 
Preken
Onder het kopje Kerkdiensten/preekarchief kunt u een aantal diensten/preken nalezen!
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.