Protestantse Kerk in Nederland
Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.
 
 
Kerkdiensten Kerkdiensten

Foto: Fred Manschot

Om de 2 weken komen we op zondag om 10.00 uur als gemeente bij elkaar in de kapel. In Woord en Sacrament zoeken we verbinding met God. We volgen daarbij de Lutherse liturgie. Zo mogelijk een keer per maand, vieren we de Maaltijd van de Heer. 
Voor exacte data, zie daarvoor het kerkdienstrooster op de 'homepage'.
 
Naast deze zondagse diensten zijn er bijzondere diensten op de kerkelijke feestdagen. Op Zondag Trinitatis, de eerste zondag na Pinksteren, is er een gezamenlijke regiodienst met onze Lutherse buurgemeenten uit Amersfoort, Utrecht en Woerden.
 
Na afloop van de dienst drinken we samen koffie in de benedenzaal van de kapel.
 
U bent van harte welkom bij onze diensten!
terug
 
 
 
 
Wie zijn wij
De Evangelisch-Lutherse gemeente Zeist is een kleine geloofsgemeente, die deel uitmaakt van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.. De gemeenschap wordt gekenmerkt door een sterke onderlinge verbondenheid en een grote openheid naar buiten. In de (tweewekelijkse) zondagse eredienst volgen we de Lutherse liturgie en zoeken we in Woord en Sacrament verbinding met God. Zo willen we ons laten inspireren om in pastoraat en diaconaat om te zien naar onze naasten dichtbij en ver weg.
 
Lutherkapel Zeist, Woudenbergseweg 38

KvK  De Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o. te Utrecht staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder no. 76366715 . meer
 
Verhuur
Voor het huren van de gemeentezaal en/of de kerkzaal: zie de informatie onder Organisatie / Koster, Beheer en Verhuur.
 
 
Giften /schenkingen en ANBI
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Zie voor giften / schenkingen de informatie onder Financiën.
 
 
Preken
Onder het kopje Kerkdiensten/preekarchief kunt u een aantal diensten/preken nalezen!
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.