Protestantse Kerk in Nederland
Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.
 
 
6 mei 2012 - Cantate (zingt) 6 mei 2012 - Cantate (zingt)

Preek gehouden op zondag 6 mei 2012, zondag Cantate, in de ELG Zeist n.a.v. Deut.4:32-40 en Johannes 15:1-8.

Gemeente van Onze Heer Jezus Christus.

“Ik blijf bij mijn mening dat dit niet kan. Het moet echt helemaal anders.
Ik wil dicht bij mijn kiezers blijven dus wijs ik deze plannen af en houd ik mijn rug recht.
Anders kan ik ze niet meer recht in de ogen kijken.”
“Ik wil graag dicht bij mezelf blijven bij mijn keuze voor een vak/beroep. Anders wordt het niets.”
“Ik blijf bij mijn eigen merk schoenen en kleding. Die zitten het fijnst en daar voel ik me het prettigst in.”
We “blijven bij” alle mogelijke zaken en gewoonten, meningen, mensen, vrienden, partijen.
Waarom?
Voor een groot deel vanwege onze ervaringen met die personen en zaken, wat het beste werkt
en  waar wij ons het prettigst bij voelen.

We proberen of overwegen wel eens wat anders uit nieuwsgierigheid omdat er iets nieuws op de markt is of een nieuwkomer op het werk of in de buurt.
“Zou ik eens een ander soort boek of tijdschrift lezen
of schoenen of kleren van een ander merk proberen?
Ach, ik blijf maar bij mijn eigen vertrouwde merken, soorten boeken, manier van omgaan met de dingen/mensen die ik tegenkom. Dat bevalt me toch het beste.
Met ecco’s weet ik zeker dat ik geen zere voeten krijg.
en de kleren van Gerrie Weber zitten zo lekker.
De pakken van Van Buul zijn altijd goed.”
Mijn keuze voor een sociaal beroep lijkt me toch beter dan het zakenleven ingaan en grof geld verdienen.
Dat past beter bij me en daarom blijf ik erbij.”

En dan nu: Blijven bij Jezus.
Daarover gaat het in het evangelie van vandaag.
Blijf in mij, dan blijf ik in jullie, zegt Jezus tegen zijn leerlingen.
“Blijven bij/in” wordt wel 7x gezegd in een vurig pleidooi.
De discipelen hebben deze woorden van Jezus als zo belangrijk, zo indringend ervaren, dat ze ze net zo doorgegeven hebben.
Ze waren altijd al geraakt door Jezus en zijn verhalen en de weldadige manier waarop Hij met mensen omging dat ze zelf voelden:
“Wij willen wel graag bij Jezus blijven en we hopen dat Hij altijd bij ons blijft en in ons hart.
We krijgen er beslist niet genoeg van naar Hem te luisteren en Hem bezig te zien.
Dit ìs het gewoon, en hier zijn we nooit mee klaar.
We zijn nog lang niet uitgepraat en gedacht hoe die de wijze woorden en verhalen van Jezus in het leven van alledag werken.
Wij voelen dat het ons en anderen goed doet en dat willen we zo houden.
Laat de band tussen ons volgelingen en Jezus onze Heer en Meester niet verwateren maar hecht blijven.
Laat het lijntje tussen ons en Jezus kort zijn.

Die nauwe band tussen Jezus en zijn leerlingen was ook voor Jezus heel belangrijk.
Naast zijn band met God.
Die stond voorop, en in God’s naam richtte Jezus zich tot leerlingen en anderen.
Jezus zelf legde die verbanden zo uit:
hij maakte er een driehoeksverhouding van zoals wijnboer, wijnstok en ranken die met elkaar hebben.
De wijnboer “God” is maar uit op één ding: een zo groot mogelijke oogst.
m.a.w. zoveel mogelijk goede druiven en daarvan zoveel mogelijk wijn van de beste kwaliteit
Of anders gezegd: God wil zoveel mogelijk mensen die leven van in liefde en nabijheid en die daardoor deel hebben aan vrede, recht, vrijheid, gezondheid = Die mooie wereld waar God en mensen van dromen en die ze allemaal dichterbij willen brengen.
Iets wat mensen niet kunnen. De eer is aan God als goede macht die boven alles staat.

Die grote oogst vereist veel inzet van de wijnboer:
- de wijnstok is goed, de beste hij heeft, die heeft de wijnboer zelf gekweekt en geplant op aarde.
Met die wijnstok is het beste resultaat mogelijk.
Maar dan de ranken die aan de wijnstok komen.
- de ranken die geen vrucht dragen snijdt de wijnboer helemaal af.
Daar heeft hij niets aan voor een goede oogst.
en bovendien: als ze afgesneden zijn van de wijnstok onttrekken ze geen voeding en vocht meer aan de wijnstok en dat komt dan ten goede van de goede ranken die wel vrucht dragen.
die krijgen dan meer voeding en kunnen daardoor beter gedijen.
Maar dat kunnen ze alleen zolang ze aan de wijnstok vastzitten en zolang de levenssappen uit de wijnstok naar de ranken stromen.
De wijnstok en de ranken moeten dus goed aan elkaar vast blijven zitten.
Daarbij probeert de wijnboer de opbrengst nog meer te vergroten door de vruchtdragende ranken op de juiste manier te snoeien.

Zo kan het leven van mensen die geloven in Jezus alleen iets “opleveren” als ze bij Jezus blijven en Jezus en zijn woorden een vaste plaats hebben in hun hart en hun leven alle dagen.
Als ze daarin verankerd zijn en de mensen er steeds uit putten kunnen Jezus woorden en nabijheid
hun werk doen.
Jezus woorden kunnen als levenssappen de nodige troost en rust geven en de kracht en moed die nodig zijn om na tegenslagen weer op te krabbelen, te groeien en te bloeien als gelovige, maar ook als mens, er beter van te worden en je er goed mee te voelen.
“Goed” in de zin van: ik voel me hier een gezegend mens bij, vrij van allerlei angsten en lasten die anders in de weg zouden zitten en van wie je nu mag weten dat dat helemaal niet hoeft.
We weten wel dat veel  mensen in God’s naam juist zijn opgezadeld met allerlei benauwende gedachten. Heel erg zelfs. Dat is absoluut niet de bedoeling.
Als dat gebeurt klopt er iets niet.
Om bij het beeld van de wijnstok en de ranken te blijven: daar zit wel eens een ziekte in en die moet bestreden worden.
Dan moet er goed nagedacht worden of de woorden van Jezus wel op de juiste wijze worden doorgegeven of gehoord, of er geen storing op de lijn zit die de woorden vervormd.
Dat gebeurt als woorden van Jezus verkeerd uitgelegd of gebruikt worden
Om dat recht te zetten moet altijd weer terug gekoppeld worden naar Jezus zelf en wat Hij werkelijk gezegd en gedaan heeft en aan mensen geeft.
Wat Jezus geeft is heilzaam, betekent redding, en nooit iets waar mensen ziek van worden of onverdraagzaam of waardoor ze elkaar gaan veroordelen en buitensluiten.

Vanuit de zegening van Jezus’woorden voor henzelf kunnen mensen dan vrucht dragen door naar anderen om te zien, zich in te zetten voor vrede en recht, de bestrijding van honger en ziekte.
Maar altijd van harte gebonden aan Jezus.
Jezus was tenslotte de wijnstok van God waaraan het allemaal moest gebeuren:
Als Jezus veel leerlingen heeft die uitdragen dat alle mensen er mogen zijn en dat er in de wereld
(= Gods wijngaard) , voor allen een plaats moet zijn waar ze in liefde, recht en veiligheid mens kunnen zijn en zich kunnen ontplooien met al het moois dat ze bij hun geboorte hebben meegekregen,
dan wordt daarin de grootte van God zichtbaar - degene die dit hele leven begon en op poten zette -
en wordt er gebouwd aan een wereld zoals Hij die bij de schepping voor ogen gehad moet hebben.
Die mooie wereld waar zoveel mensen naar verlangen.

Als je wel eens vraagt: wat doe jij om hem dichter bij te brengen, moeten de meeste mensen even nadenken.
Bij Jezus/God blijven? Me door hem laten leiden?
Waarom?
Helpt dat dan?
Kijk naar de wereld: dat werkt toch niet.
Mensen maken er een rommel van.
We hebben van de week de slachtoffers van W.O. II en latere oorlogssituaties herdacht.
En er is nu ook nog zoveel oorlog en geweld.
Dat wordt niets.

Tegenover die sombere kijk op de wereld kunnen we wel iets positievers zetten.
Ik denk aan de afscheidsredevoering van Mozes.
Staande aan de grens van het land Kanaan zegt hij tegen het volk Israël: Kijk eens naar jullie geschiedenis, er is zoveel gebeurd, jullie hebben als volk en persoonlijk zoveel ervaringen opgedaan.
Jullie kunnen getuigen dat we hier alleen en op eigen kracht niet uitgekomen waren.
Denk maar eens aan de vlucht uit Egypte en het jarenlange verblijf in de woestijn.
Dat is alleen gelukt met God’s hulp.
Dè God, de enige, want buiten Hem is er echt geen.
God is om jullie te helpen en te redden een hechte band met jullie aangegaan.
Uw volk is hiervan getuige.
Dus: blijf bij God en laat Hij uw God blijven.

De ervaringen van Israël met God zijn heel belangrijk.
Daarom zijn ze doorgegeven van de ene generatie op de andere.
Ze vormen de basis om bij God te blijven.
Nu niet alleen voor Israël, maar ook voor alle leerlingen van Jezus.
Daar komen nieuwe ervaringen bij om nu ook bij Jezus blijven, hem in ons hart laten blijven.
We weten wat Jezus beoogt en wat we aan hem hebben en aan zijn woorden en de kracht die er vanuit gaan.
Die hebben met ons leven te maken en als we ervoor open staan kunnen we dat ook voelen.
Zoals bijvoorbeeld de afgelopen week. het was een drukke en bewogen week, met de nodige emoties.
Er werden grote feesten gevierd, maar die moet je wel mee kunnen maken.
Als je grote zorgen hebt, angst voor hoe dingen zullen aflopen, je hebt verdriet of mist mensen heel erg, dan moet je wel eens wat tranen wegslikken. Ook als je koningin bent
Als je als toeschouwer dat ziet gebeuren dan denk je wel: God help die vrouw, ze is ook moeder en oma. Laat het goed komen.
Er was in ieder geval voor de koningin veel steun en warmte en die doen ieder mens goed.
en dan al die andere mensen die het van de week net zo moeilijk hadden,
Een deel van hen werd beslist ook getroost met een telefoontje, een bos bloemen, een vriendelijk woord.
Voor mij zijn het vruchten van de liefde van God die veel meer in mensen werkt dan ze zelf beseffen. Dank u God, Dank u Jezus, blijf bij ons en laat ons niet afdwalen. Amen.

terug
 
 
 
 
Wie zijn wij
De Evangelisch-Lutherse gemeente Zeist is een kleine geloofsgemeente, die deel uitmaakt van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.. De gemeenschap wordt gekenmerkt door een sterke onderlinge verbondenheid en een grote openheid naar buiten. In de (tweewekelijkse) zondagse eredienst volgen we de Lutherse liturgie en zoeken we in Woord en Sacrament verbinding met God. Zo willen we ons laten inspireren om in pastoraat en diaconaat om te zien naar onze naasten dichtbij en ver weg.
 
Lutherkapel Zeist, Woudenbergseweg 38

KvK  De Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o. te Utrecht staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder no. 76366715 . meer
 
Verhuur
Voor het huren van de gemeentezaal en/of de kerkzaal: zie de informatie onder Organisatie / Koster, Beheer en Verhuur.
 
 
Giften /schenkingen en ANBI
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Zie voor giften / schenkingen de informatie onder Financiën.
 
 
Preken
Onder het kopje Kerkdiensten/preekarchief kunt u een aantal diensten/preken nalezen!
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.