Protestantse Kerk in Nederland
Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.
 
 
Actueel Actueel
Indien er géén Lutherse diensten in de kapel in Zeist zijn, bent u van harte welkom bij de Lutherse kerk in Utrecht, Hamburgerstraat 9; aanvang 10:30 uur.


             

Rond de vieringen – Lutherse kerkdiensten  (eens in de twee weken) in de kapel

2019

  
Zondag 8 december  2e Advent  - 10.00 uur
Voorganger: mw. Ds. C. Karrer
Organist: D. Andel
2e collecte voor Diaconie
 
Zondag 15 december  3e Advent
      
Servisch-Orthodoxe Parochie
 
Zondag 22 december  4e Advent - 10.00 uur
Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. E. Bakker 
Organist: E. Vliem
2e collecte voor Diaconaal project
 
Dinsdag 24 december  Kerstnacht - 22.00 uur
Voorganger: mw. G.A. Voerman-van Haselen   
Organist E. Fredriks
2e collecte voor Diaconie
 
Maandag 25 december 2019 Kerstfeest
Geen dienst
 
Zondag 29 december 2019, zondag na Kerstfeest - 10.00 uur
Voorganger: mw. Ds. C.S. van Andel
Organist: E. Vliem
2e collecte voor Onderhoudsfonds kapel

Zondag 5 januari 2020 Epifanien

Servisch-Orthodoxe Parochie
 
Zondag 12 januari 2020 , 1e na Epifanien - 10.00 uur
Voorganger: Ds. E. Bakker
Organist: mevr. H. v.d. Kolk

Zondag 19 januari 2020 2e na Epifanien

Servisch-Orthodoxe Parochie

Zondag 26 januari 2020 3e na Epifanien
geen diensten
 

Zondag 2  februari 2020 , 4e na Epifanien - 10.00 uur
Voorganger: Prof. Dr. J. Bloemendal
Organist: D. Andel

Zondag 9 februari 2020 Septuagesima

Servisch-Orthodoxe Parochie

Zondag 16  februari , Sexagesima - 10.00 uur
Voorganger: Mevr. G.A. Voerman-van Haselen
Organist: E. Vliem

Zondag 23 februari 2020

Servisch-Orthodoxe Parochie

Zondag 1  maart , Invocavit - 10.00 uur
Doopdienst
Voorganger: Mevr. Ds. C. Karrer
Organist: D. Andel
 
 
 


 

Kijk voor allerhande nieuws (zoals over het koor e.d.) onder het kopje Communicatie bij Nieuwsbrief en Mededelingen!

Cursus Leren van Luther, zie Vorming en toerusting onder Activiteiten

Lutherbijbel zie Communicatie
 

In verband met het ingaan, op 25 mei 2018, van de Algemene Verordening Gegevensverwerking, moet iedere kerkelijke gemeente een privacyregelement opstellen.
 

 
 
 
 
terug
 
 
 
 
Cursus
meer
 
Lutherkapel Zeist, Woudenbergseweg 38
meer
 
Wie zijn wij
De Evangelisch-Lutherse gemeente Zeist is een kleine geloofsgemeente, die deel uitmaakt van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.. De gemeenschap wordt gekenmerkt door een sterke onderlinge verbondenheid en een grote openheid naar buiten. In de (tweewekelijkse) zondagse eredienst volgen we de Lutherse liturgie en zoeken we in Woord en Sacrament verbinding met God. Zo willen we ons laten inspireren om in pastoraat en diaconaat om te zien naar onze naasten dichtbij en ver weg.
 
Giften /schenkingen en ANBI
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Zie voor giften / schenkingen de informatie onder Financiën.
 
 
Verhuur
Voor het huren van de gemeentezaal en/of de kerkzaal: zie de informatie onder Organisatie / Koster, Beheer en Verhuur.
 
 
Herstel dak Lutherkapel en Lutherbijbel

Voor herstel dak van de Lutherkapel wordt u verwezen naar Communicatie meer
 
Preken
Onder het kopje Kerkdiensten/preekarchief kunt u een aantal diensten/preken nalezen!
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.