Protestantse Kerk in Nederland
Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.
 
 
Actueel Actueel
Indien er géén Lutherse diensten in de kapel in Zeist zijn, bent u van harte welkom bij de Lutherse kerk in Utrecht, Hamburgerstraat 9; aanvang 10:30 uur.


             

Rond de vieringen – Lutherse kerkdiensten  (eens in de twee weken) in de kapel

2020

Ingevolge overheidsmaatregelen betreffende het heersende Coronavirus, kunnen in de kapel in Zeist en in de kerken in Utrecht van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist E.O. tot 1 juni 2020  GÉÉN erediensten plaatsvinden.

Wij vinden dit zeer spijtig, maar denken hierbij aan de gezondheid en veiligheid van onze kerkbezoekers.

Een on-line dienst van de E.L.G. Utrecht-Zeist kunt u meemaken op  internet via het Youtube kanaal Luthers Utrecht.

Inmiddels verspreiden wij een nieuwsbrief naar diegenen waarvan wij - voor zover mogelijk - een emailadres hebben. U kunt uw emailadres doorgeven aan
ELKerkUZ@gmail.com
 
Nu geen kerkdiensten kunnen plaatsvinden, worden op de komende zondagen om 9.20 uur door de EO op NPO2 meditatiediensten door Ds. René de Reuver, Scriba van de Synode van de Protestantse Kerk Nederland op tv verzorgd. De meditaties kunt ook terugvinden op https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/een-weg-door-het-donker-maar-met-het-licht-in-de-rug/

Ook is het mogelijk live de Lutherse kerkdienst om 10:30 uur in de Oude Lutherse kerk van Amsterdam via het Youtube.com kanaal te volgen: https://www.youtube.com/watch?v=Y0h-MOncxas

Overigens kunt u In het Preekarchief onder rubriek Kerkdiensten preken, video's en orde van diensten van on-line diensten Utrecht-Zeist terugzien.

Collecte

We kunnen niet rondgaan voor de collecte. Maar u kunt uw giften ook overmaken op de rekening van de diaconie onder vermelding van het doel dat uw wilt steunen of de zondag van de collecte.
  • NL79 INGB 0000 266 706 - Lutherse Diaconie Utrecht
Ook kunnen we niet collecteren voor de gemeente. Deze gaven hebben we hard nodig als gemeente. U kunt uw gaven overmaken op één van onderstaande rekeningnummers.
  • NL 28 INGB 0000 6666 82 – Ev. Luth. Gem. Utrecht
  • NL 50 INGB 0000 3833 37 – Kerkrentm. Ev. Luth. Gem. ZeistZondag 3 mei 2020
Online dienstopname van Ds H. Brederoo in Lutherkapel: zie Youtube (orde van dienst in Preekarchief)
Zondag 31 mei , Pinksteren - 10.00 uur
Voorganger: Dr. J. Wiegers
Organist: Mevr. H. v.d. Kolk

on-line Pinksteren dienst in Hamburgerstraat (incl. orde van dienst en preek)

https://mailchi.mp/ecfa1b1c15bf/nieuwsbrief-van-luthers-utrecht-zeist-4503417?e=f1a237281bZaterdag 6 juni 2020 -10.30 uur
Servisch-Orthodoxe Parochie

Zondag 14 juni , 1e na Trinitatis - 10.00 uur
Voorganger: Mevr. G.A. Voerman-van Haselen
Organist: D. Andel


Zondag 21 juni 2020
Servisch-Orthodoxe Parochie

Zondag 28 juni , 3e na Trinitatis - 10.00 uur
Voorganger: Mevr. Ds. C. Karrer
Organist: E. Fredriks 

  

Kijk voor allerhande nieuws (zoals over het koor e.d.) onder het kopje Communicatie bij Nieuwsbrief en Mededelingen!

Cursus Leren van Luther, zie Vorming en toerusting onder Activiteiten

Lutherbijbel zie Communicatie
 

In verband met het ingaan, op 25 mei 2018, van de Algemene Verordening Gegevensverwerking, moet iedere kerkelijke gemeente een privacyregelement opstellen.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wie zijn wij
De Evangelisch-Lutherse gemeente Zeist is een kleine geloofsgemeente, die deel uitmaakt van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.. De gemeenschap wordt gekenmerkt door een sterke onderlinge verbondenheid en een grote openheid naar buiten. In de (tweewekelijkse) zondagse eredienst volgen we de Lutherse liturgie en zoeken we in Woord en Sacrament verbinding met God. Zo willen we ons laten inspireren om in pastoraat en diaconaat om te zien naar onze naasten dichtbij en ver weg.
 
Lutherkapel Zeist, Woudenbergseweg 38
meer
 
Verhuur
Voor het huren van de gemeentezaal en/of de kerkzaal: zie de informatie onder Organisatie / Koster, Beheer en Verhuur.
 
 
Giften /schenkingen en ANBI
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Zie voor giften / schenkingen de informatie onder Financiën.
 
 
Preken
Onder het kopje Kerkdiensten/preekarchief kunt u een aantal diensten/preken nalezen!
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.