Protestantse Kerk in Nederland
Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.
 
 
Actueel Actueel
Indien er géén Lutherse diensten in de kapel (om 10:00 uur) in Zeist zijn, bent u - uiteraard - van harte welkom bij de Lutherse kerk in Utrecht, Hamburgerstraat 9; aanvang 10:30 uur.
 
Voor zover u nadere informatie over de Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o. of over specifiek onze kerk in Utrecht zoekt, verwijzen we u naar onze website LuthersUtrechtZeist in Utrecht.


             

Rond de vieringen – Lutherse kerkdiensten  (eens in de twee weken) in de Lutherkapel om 10:00 uur
 

Corona veiligheidsmaatregelen

Nu de overheidsmaatregelen betreffende Corona vervallen zijn, kunnen in de Lutherkapel in Zeist - van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o. - weer op gebruikelijke wijze erediensten plaatsvinden. Weliswaar willen wij waakzaam blijven. M.n. door ten behoeve van kwetsbaren te verzoeken enige afstand te bewaren.

Een on-line dienst van de E.L.G. Utrecht-Zeist kunt u overigens live meemaken op internet via het Youtube kanaal "luthersutrechtzeist".

Inmiddels verspreiden wij een nieuwsbrief naar diegenen waarvan wij - voor zover mogelijk - een emailadres hebben. U kunt uw emailadres doorgeven aan ds.jhbrederoo@gmail.com

Collecte
Er wordt gecollecteerd in de dienst. Maar u kunt uw giften ook overmaken op de rekening van de diaconie onder vermelding van het doel dat uw wilt steunen of de zondag van de collecte.
  • NL79 INGB 0000 266 706 - Lutherse Diaconie Utrecht
Eveneens collecteren we voor de gemeente. Deze gaven hebben we hard nodig als gemeente. U kunt uw gaven overmaken op één van onderstaande rekeningnummers.
  • NL 50 INGB 0000 3833 37 – Kerkrentm. Ev. Luth. Gem. Zeist
  • NL 28 INGB 0000 6666 82 – Ev. Luth. Gem. Utrecht
  • en voor speciale giften Lutherkapel: NL52 INGB 0000 3080 29 - Lutherkapel

In de Kerk Hamburgerstraat is een life on-line dienst om 10.30 uur

_______________________________________________________________________________

Zondag 31 december 2023 

geen dienst

2024

Zondag 21 januari 2024

Voorganger: Dhr. J. Nienhuis
Organist: E. Fredriks

Zondag 28 januari 2024
Servisch-Orthodoxe Parochie

Zondag 4 februari 2024
Voorganger: Mevr. Ds. J.H. Brederoo
Organist: J. Swart

Zondag 11 februari 2024

Servisch-Orthodoxe Parochie

Zondag 18 februari 2024
Voorganger: Ds. C. Bouman
Organist: E. Vliem

Zondag 25 februari 2024

Servisch-Orthodoxe Parochie

Zondag 3 maart 2024
Voorganger: Ds. D. Böhlken 
Organist: E. Fredriks

Zondag 10 maart 2024

Servisch-Orthodoxe Parochie

Zondag 17 maart 2024
Voorganger: Dhr. J. Nienhuis
Organist: E. Vliem

       
Zondag 24 maart 2024

Servisch-Orthodoxe Parochie

PASEN Zondag 31 maart 2024
Voorganger: Ds. J. Spoor
Organist: E. Fredriks

 

Kijk voor allerhande nieuws (zoals over het koor e.d.) onder het kopje Communicatie bij Nieuwsbrief en Mededelingen!

Cursus Leren van Luther, zie Vorming en toerusting onder Activiteiten

Lutherbijbel zie Communicatie
 

In verband met het ingaan, op 25 mei 2018, van de Algemene Verordening Gegevensverwerking, moet iedere kerkelijke gemeente een privacyregelement opstellen.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wie zijn wij
De Evangelisch-Lutherse gemeente Zeist is een kleine geloofsgemeente, die deel uitmaakt van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.. De gemeenschap wordt gekenmerkt door een sterke onderlinge verbondenheid en een grote openheid naar buiten. In de (tweewekelijkse) zondagse eredienst volgen we de Lutherse liturgie en zoeken we in Woord en Sacrament verbinding met God. Zo willen we ons laten inspireren om in pastoraat en diaconaat om te zien naar onze naasten dichtbij en ver weg.
 
Lutherkapel Zeist, Woudenbergseweg 38

KvK  De Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o. te Utrecht staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder no. 76366715 . meer
 
Verhuur
Voor het huren van de gemeentezaal en/of de kerkzaal: zie de informatie onder Organisatie / Koster, Beheer en Verhuur.
 
 
Giften /schenkingen en ANBI
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Zie voor giften / schenkingen de informatie onder Financiën.
 
 
Preken
Onder het kopje Kerkdiensten/preekarchief kunt u een aantal diensten/preken nalezen!
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.