Protestantse Kerk in Nederland
Evangelisch Lutherse Gemeente Zeist
 
 
Actueel Actueel 

Rond de vieringen – Kerkdiensten

Zondag 20 mei - 10.00 uur
Pinksteren
Voorganger: ds. N. van Andel

Zondag 11 maart - 10.00 uur
Voorganger: mw. G.A. Voerman-van Haselen

Zondag 27 mei - 10.00 uur
Gezamenlijke regiodienst met de Evangelisch-Lutherse Gemeenten
Amersfoort, Utrecht en Woerden
In de Lutherkapel is deze zondag geen dienst.

Zondag 3 juni - 10.00 uur
Voorganger: ds. H.G.T. Günther

Zondag 10 juni - 10.00 uur
Voorganger: dhr. S. van der Woude

Zondag 17 juni - 10.00 uur
Voorganger: dr. J. van Haarlem

Zondag 24 juni - 10.00 uur
Voorganger: drs. J.H.J. Lotterman 

Ontmoetingsmorgen in de Lutehrkapel
Donderdag 17 mei en donderdag 21 juni zijn de laatste ontmoetingsmorgens van dit seizoen. We lezen een hoofdstuk uit het boekje 'Als een lopend vuur. 500 jaar Reformatie'. Vanaf 09.45 staat de koffie klaar, we beginnen om 10.00 uur en rond 11.30 uur ronden we het gesprek af. Van harte welkom!


 

 Forumgids 35 met de activiteiten van het oecumenisch programma van de Raad van Kerken in Zeist, Kerk door de Week, is verschenen. Lees meer in de rubriek 'Activiteiten' onder 'Vorming en toerusting'.
 

Het aprilnummer van de Amersfoortse Zwaan is verschenen. Lees meer in de rubriek 'Luthers Nieuws'.
 

In verband met het ingaan, op 25 mei 2018, van de Algemene Verordening Gegevensverwerking, moet iedere kerkelike gemeente een privacyregelement opstellen.

Lees hier het privacyregelement van de ELG Zeist.

 

 
 
 
 

terug
 
 
 
 
Lutherkapel Zeist, Woudenbergseweg 38
meer
 
Wie zijn wij
De Evangelisch-Lutherse Gemeente Zeist is een kleine, levendige gemeente, die wordt gekenmerkt door een sterke onderlinge verbondenheid en een grote openheid naar buiten. In de zondagse eredienst volgen we de Lutherse liturgie en zoeken we in Woord en Sacrament verbinding met God. Zo willen we ons laten inspireren om in pastoraat en diaconaat om te zien naar onze naasten dichtbij en ver weg.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.