Protestantse Kerk in Nederland
Evangelisch Lutherse Gemeente Zeist
 
 
Actueel Actueel

Kerkdienst zondag 2 april - 10.00 uur
Zondag 2 april vieren wij het Heilig Avondmaal. Voorganger in de dienst is mw. ds. S.J.A. Tempelaar-van Leeuwen, het orgel wordt bespeeld door dhr. E. Fredriks. De collecte is bestemd voor de diaconie. Aan het begin van de tijd voorafgaand aan Pasen, waarin we Jezus volgen in zijn lijden, laten we ons op zondag Judica troosten en sterken door de boodschap van hoop en vertrouwen op nieuw leven door God gegeven. Hoop en vertrouwen op God waren de pijlers waarop Jezus steunde op zijn levensweg. Dat deed hij niet zo maar. De geschiedenis van het volk en zijn eigen roeping gaven hem alle reden om ondanks alles wat er gebeurde in de wereld om hem heen en met hem zelf, te blijven hopen en vertrouwen op God, zìjn behoud en die van allen. 

mw. ds. S.J.A. Tempelaar-van Leeuwen

Vesper in de Lutherkapel
 
Afbeelding: Jeltje Hoogenkamp

Zaterdag 8 april - 19.00 uur - vesper
In het kader van de viering van 500 jaar reformatie organiseert de ELG in 2017 een keer per maand op zaterdagavond een vesper. Voorgangers uit verschillende geloofsgemeenschappen zullen die vespers leiden. Zaterdag maart om 19.00 uur vindt de volgende vesper plaats. Voorganger is die avond pastoor Henk Bloem, organist is Edwin Fredriks. De collecte is bestemd voor het diaconaal project. Als leidraad voor de vespers is gekozen voor het programma ‘Amuse’, dat is ter gelegenheid van 500 jaar reformatie is uitgegeven door de Protestantse Kerk in Nederland en De Roos van Culemborg, een stichting met als doel het stimuleren van kunst, muziek en literatuur in kerk, cultuur en samenleving. Dit programma biedt voor iedere maand een luthers lied met daarbij een meditatieve afbeelding.

Let op: zondag 9 april is er in de Lutherkapel geen dienst!


 
Ontmoetingsmorgen in de Lutherkapel
Donderdag 20 april 2017 is er weer een ontmoetingsmorgen in de Lutherkapel . We vervolgen ons gesprek over het boek 'Wijsheid van Jezus Sirach'. Van harte welkom!.
 
 
Forumgids 33 met de activiteiten van het oecumenisch programma van de Raad van Kerken in Zeist, Kerk door de Week, is verschenen. Lees meer in de rubriek 'Activiteiten' onder 'Vorming en toerusting'.
 

Het aprilnummer van de Amersfoortse Zwaan is verschenen. Lees meer in de rubriek 'Luthers Nieuws'.


Het programmaboekje met de activiteiten van de ELG Woerden in het seizoen 2016-2017 is verschenen. Lees meer in de rubriek 'Luthers Nieuws'.
 
 
 

 
 
 
 
Lutherkapel Zeist, Woudenbergseweg 38
meer
 
Wie zijn wij
De Evangelisch-Lutherse Gemeente Zeist is een kleine, levendige gemeente, die wordt gekenmerkt door een sterke onderlinge verbondenheid en een grote openheid naar buiten. In de zondagse eredienst volgen we de Lutherse liturgie en zoeken we in Woord en Sacrament verbinding met God. Zo willen we ons laten inspireren om in pastoraat en diaconaat om te zien naar onze naasten dichtbij en ver weg.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.