Protestantse Kerk in Nederland
Evangelisch Lutherse Gemeente Zeist
 
 
Actueel Actueel

Kerkdienst zondag 27 november - 10.00 uur
Zondag 27 november is ds. C.P. Bouman onze voorganger. Organist is dhr. E.M. Vliem. Bij het verhaal van de intocht (Matteüs 21:1-9) staat alleen hier dat de profetie wordt vervuld. Daar ligt de nadruk op. Vervulde profetie die we horen bij Jesaja (40:1-11): ‘Hij komt met kracht, zijn beloning gaat voor hem uit’. Een wonderlijke kracht. Zitten we daar op te wachten, de kracht van de zachtmoedigheid? Toch, zo is Hij in onze wereld, in ons leven gekomen. Wij zijn in zijn(!) wereld, in zijn(!) leven gekomen. In Paulus’ woorden (Romeinen 13: 8-14): ‘Omkleed u met de Heer Jezus Christus’. Dat is de beloning voor Hem uit: ons leven ontvangt omwille van Hem zin en betekenis. Dat is Advent vieren: Hij die gekomen is, wordt niet moe ons leven heden binnen te komen, ons in zijn leven te betrekken.
ds. C.P. Bouman

 

Kerkdienst zondag 4 december - 10.00 uur
Zondag 4 december vieren we het Heilig Avondmaal. Voorganger is mw. ds. S.J.A. Tempelaar-van Leeuwen, organist is dhr. A.M. Buchener. In de Adventstijd bereiden we ons voor op het Kerstfeest. Dat doen deze zondag rond de begrippen vreugde en overgave. We zijn gewoon elkaar in december een vrolijk Kerstfeest toe te wensen, maar dat doen we vaak wel met een dubbel gevoel. Er kan zoveel in de weg zitten waardoor mensen zich alles behalve blij voelen. Daarom bidden we vandaag of God onze harten wil ‘opwekken’ opdat we hem en alles waarvoor hij staat, met vreugde kunnen ontvangen en hem met een zuiver hart dienen.
mw. ds. S.J.A. Tempelaar-van LeeuwenOp zondag 20 november herdachten we de gemeenteleden en andere betrokkenen bij de Lutherkapel die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.

 
Adventsmiddag

De afgelopen twee jaar waren we als lutheranen te gast bij de adventsbijeenkomst  van het Witte Kerkje. Om uiteenlopende redenen hebben we er voor gekozen dit jaar weer zelf zo’n bijeenkomst te organiseren. Die zal plaatsvinden op donderdagmiddag 15 december van 15.00 tot 17.00 uur. Er is een kleine liturgie en u kunt genieten van een heerlijke high tea en van muziek van violiste Elize van Putten (bekend van eerdere adventsbijeenkomsten) en een aantal van haar leerlingen.

Tot 1 december kunt u zich opgeven voor deze bijeenkomst via de intekenlijst in de kapel, of per mail bij Carola van Zanten. We hopen op een feestelijke bijeenkomst. U bent van harte welkom.

Ontmoetingsmorgen in de Lutherkapel
In verband met de adventsbijeenkomst komt de ontmoetingsmorgen van donderdag 15 december te vervallen. De eerstvolgende ontmeotingsmorgen zal plaatsvinden op donderdag 19 januari 2017. We gaan dan met elkaar in gesprek over het vierde hoofdstuk van het boek Ruth.

afbeelding: Sieger Köder

 


Festival of Lessons and Carols
Op zondag 18 december organiseert Luthers Woerden een 'Festival of Lessons and Carols'. Lees meer in de rubriek Luthers Nieuws.

Forumgids 32, met de activiteiten van het oecumenisch programma van de Raad van Kerken in Zeist, Kerk door de Week, is verschenen. Lees meer in de rubriek 'Activiteiten' onder 'Vorming en toerusting'.
 

Het decembernummer van de Amersfoortse Zwaan is verschenen. Lees meer in de rubriek 'Luthers Nieuws'.


Het programmaboekje met de activiteiten van de ELG Woerden in het seizoen 2016-2017 is verschenen. Lees meer in de rubriek 'Luthers Nieuws'.
 
 
 

 
 
 
 
Lutherkapel Zeist, Woudenbergseweg 38
meer
 
Wie zijn wij
De Evangelisch-Lutherse Gemeente Zeist is een kleine, levendige gemeente, die wordt gekenmerkt door een sterke onderlinge verbondenheid en een grote openheid naar buiten. In de zondagse eredienst volgen we de Lutherse liturgie en zoeken we in Woord en Sacrament verbinding met God. Zo willen we ons laten inspireren om in pastoraat en diaconaat om te zien naar onze naasten dichtbij en ver weg.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.