Protestantse Kerk in Nederland
Evangelisch Lutherse Gemeente Zeist
 
 
Actueel Actueel

Vorming Protestantse Gemeente Zeist
In 2004 fuseerden, na een toenaderingsproces van ca. 40 jaar, de Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken en Evangelisch Lutherse Kerk en ontstond de Protestantse Kerk in Nederland. De vereniging op plaatselijk niveau werd ook een heel proces, dat nu in Zeist zijn voltooiing nadert. Belangrijke informatie hierover kunt u lezen in de rubriek Luthers Nieuws.

Pinksteren in de Lutherkapel
Zondag 4 juni vieren we Pinksteren. In de dienst, waarin we het Heilig Avondmaal vieren, zal voorgaan mw. drs. C. van Opstal, organist is dhr. E.M. Vliem. De collecte is bestemd voor Kerk in Actie De dienst begint om 10.00 uur.

 Vesper in de Lutherkapel

 
Afbeelding: Jeltje Hoogenkamp

Zaterdag 10 juni - 19.00 uur - vesper
In het kader van de viering van 500 jaar reformatie organiseert de ELG in 2017 een keer per maand op zaterdagavond een vesper. Voorgangers uit verschillende geloofsgemeenschappen zullen die vespers leiden. Zaterdag maart om 19.00 uur vindt de volgende vesper plaats. Voorganger is die avond Johan Lotterman, organist is Brian Lamb. De collecte is bestemd voor de diaconie. Als leidraad voor de vespers is gekozen voor het programma ‘Amuse’, dat is ter gelegenheid van 500 jaar reformatie is uitgegeven door de Protestantse Kerk in Nederland en De Roos van Culemborg, een stichting met als doel het stimuleren van kunst, muziek en literatuur in kerk, cultuur en samenleving. Dit programma biedt voor iedere maand een luthers lied met daarbij een meditatieve afbeelding.
Regiodienst in Utrecht op zondag 11 juni
Zondag 11 juni is er de jaarlijkse regiodienst bvan de lutherse gemeenten in de provincie Utrecht: Amersfoort, Utrecht, Woerden en Zeist. Dit dienst  vindt dit keer plaats in de Lutherse Kerk aan de Hamburgerstraat in Utrecht en begint om 10.30 uur.
Na de dienst is er een Lutherlunch: een middagmaal zooals de familie Luther dit met haar vrienden gegeten zou kunnen hebben.
Aanmelden voor deelname aan de regiodienst (i.v.m. de lunch) kan via de intekenlijsten in de kapel.
Let op: deze zondag is er in de kapel geen dienst!

 
Ontmoetingsmorgen in de Lutherkapel
Donderdag  15 juni 2017 is de laatste ontmoetingsmorgen van dit seizoen in de Lutherkapel . Vanaf 09.45 staat de koffie klaar, we beginnen om 10.00 uur en rond 11.30 uur ronden we het gesprek af. We vervolgen de lezing van het boek Esther. Van harte welkom!.

 

 Forumgids 33 met de activiteiten van het oecumenisch programma van de Raad van Kerken in Zeist, Kerk door de Week, is verschenen. Lees meer in de rubriek 'Activiteiten' onder 'Vorming en toerusting'.
 

Het juninummer van de Amersfoortse Zwaan is verschenen. Lees meer in de rubriek 'Luthers Nieuws'.


Het programmaboekje met de activiteiten van de ELG Woerden in het seizoen 2016-2017 is verschenen. Lees meer in de rubriek 'Luthers Nieuws'.
 
 
 

 
 
 
 
Lutherkapel Zeist, Woudenbergseweg 38
meer
 
Wie zijn wij
De Evangelisch-Lutherse Gemeente Zeist is een kleine, levendige gemeente, die wordt gekenmerkt door een sterke onderlinge verbondenheid en een grote openheid naar buiten. In de zondagse eredienst volgen we de Lutherse liturgie en zoeken we in Woord en Sacrament verbinding met God. Zo willen we ons laten inspireren om in pastoraat en diaconaat om te zien naar onze naasten dichtbij en ver weg.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.